ประวัติเจ้าพระยายมราช

ประวัติ

มหาอำมาตย์เอก (ปั้น สุขุม) เจ้าพระยายมราช


“เมื่อครั้งเยาว์วัย”

มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น ต้นสกุลสุขุม) เป็นชาวเมืองสุพรรณบุรี เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ปีจอ พ.ศ.๒๔๐๕ สกุลเป็นคฤหบดี ตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ตำบลบ้านน้ำตกริมแม่น้ำฟากตะวันออกข้างใต้ตัวเมืองสุพรรณฯ ไม่ห่างนัก บิดาท่านชื่อกลั่น  มารดาชื่อผึ้ง มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๕ คน เรียงกันเป็นลำดับดังนี้

๑.พี่ชายชื่อ ฉาย ได้เป็นหลวงเทพสุภา  กรมการเมืองสุพรรณบุรี
๒.พี่หญิงชื่อ นิล  เป็นภรรยาหลวงแก้วสัสดี (ดี สุวรรณศร) กรมการเมืองสุพรรณบุรี
๓.พี่ชายชื่อ หมี  ได้เป็นที่พระยาสมบัติภิรมย์  กรมการเมืองสงขลา
๔.พี่ชายชื่อ คล้ำ  ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งในตำบลน้ำตกที่ตั้งเคหะสถานของสกุล
๕.พี่หญิงชื่อ หยา เป็นภรรยาหลวงจ่าเมือง (สังข์ พิชัย) กรมการเมืองสุพรรณบุรี
๖.ตัวเจ้าพระยายมราชเป็นลูกสุดท้อง

 • ตอนที่ ๑ ก่อนเข้ารับราชการ
 • ตอนที่ ๒ แรกรับราชการ
 • ตอนที่ ๓ รับราชการในกระทรวงมหาดไทย
 • ตอนที่ ๔ เสนาบดีในราชกาลที่ ๕
 • ตอนที่ ๕ รับราชการในรัชกาลที่ ๖
 • ตอนที่ ๖ รับราชการในรัชกาลที่ ๗
 • ตอนที่ ๗ รับราชการในรัชกาลที่ ๘
 • ตอนที่ ๘ สุดท้ายของชีวิต
 • ตอนที่ ๙ คำไว้อาลัย
 • ตอนที่ ๑๐ พระราชหัตถเลขา

“ชั้นยศ”

ชั้นยศ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

พุทธศักราช

ดำรงตำแหน่ง

๒๔๕๓
 • เสวกโท กรมราชเลขาธิการ
  (ยศพิเศษ เทียบตามตำแหน่งครั้งยังสังกัดอาลักษณ์)
๒๔๕๓
 • มหาอำมาตย์ กระทรวงนครบาล
๒๔๕๕
 • นายหมู่ใหญ่เสือป่า นายกองตรีเสือป่า นายกองโทเสือป่า
๒๔๕๖
 • นายกองเอกเสือป่า
๒๔๕๗
 • มหาเสวกเอก กรมราชเลขาธิการ
๒๔๕๘
 • นายพลเสือป่า
๒๔๖๑
 • มหาอำมาตย์นายก
๒๔๗๘
 • นายพันเอก นายทหารพิเศษประจำกรมทหารอากาศ
๒๔๗๙
 • นายนาวาอากาศเอก นายทหารพิเศษประจำกรมทหารอากาศ

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.