ข้อมูลบริหาร

คณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

น.พ.อิทธิพล  จรัสโอฬาร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ 065-9844389

 

นพ.จิรภัทร  กัลยาณพจน์พร

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (๑)
เบอร์ติดต่อ 081-6483158

นพ.ณรงค์  ประกายรุ้งทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (๒)
เบอร์ติดต่อ 086-8037517

นพ.ชาติชาย สามัคคีนิชย์

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
เบอร์ติดต่อ 086-3769833

นางชะบา ธรรมวิชิต

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (๑)
เบอร์ติดต่อ 087-7594244

นายกัมปนาท มาลัยศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (๒)

นางณาตยา ขนุนทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

พญ.ธัญญกร นันทิยกุล

รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ
เบอร์ติดต่อ 081-9257444

พญ.ชลธิศ นาคา

รองผู้อำนวยการด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
เบอร์ติดต่อ 081-4593362

พญ.อรัญญา กัลยาณพจน์พร

รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม

นพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ

รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ

นพ.พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนายุทธศาสตร์บริการ

นพ.ชินวัฒน์ บ่ายเที่ยง

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการด่านหน้า

 

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.