banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

18 มกราคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบป้องกันแสงไวโอเลตเคลือบสารสีเหลือง จำนวน 1,200 ชิ้น
18 มกราคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น
18 มกราคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น
18 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นนั่ง จำนวน 6 คัน
12 มกราคม 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
12 มกราคม 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา Hemoperfusion Disposable Catridge HA330 จำนวน 1 รายการ
10 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Bone Cement R-Palacos+Gentamicin
10 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar (ครั้งที่ 2)
10 มกราคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน
4 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนแบบอัตราการไหลสูง
1 25 26 27 28 29 38

กิจกรรม