banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

28 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฟอกไตแบบมาตราฐาน
25 มกราคม 2565 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 348 รายการ
25 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 5 เครื่อง (Wireless LAN)
25 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดกระดูก (Compact Drive)
25 มกราคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อน้ำยาสำเร็จรูป ตรวจหาเชื้อไวรัสโดยวิธีเพิ่มปริมาณ สารพันธุกรรม (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน 40,000 tests<
25 มกราคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit)
24 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ
24 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
24 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ (Gastroscope)
18 มกราคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบป้องกันแสงไวโอเลตเคลือบสารสีเหลือง จำนวน 1,200 ชิ้น
1 24 25 26 27 28 38

กิจกรรม