banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

21 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะแผ่นดามกระดูกชนิดมีแผ่นพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดมีหัวล็อคและไม่มีหัวล็อค จำนวน 20 ชุด
21 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Humidifier กระบอกน้ำให้ความชื้น
17 ธันวาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาริการตรวจวิเคราะหืตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab) จำนวน 261 รายการ
17 ธันวาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาริการตรวจวิเคราะหืตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab)
16 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
16 ธันวาคม 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar (ครั้งที่ 2)
15 ธันวาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา Hemoperfusion Disposable Catridge HA330 จำนวน 1 รายการ
14 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง
14 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด
14 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
1 27 28 29 30 31 38

กิจกรรม