ประมวลภาพ รับบริจาค ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

ประมวลภาพ รับบริจาค ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช กราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ห่วงใยและให้ความอนุเคราะห์แก่โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์
ได้รับกำลังใจในการบริจาค เงิน อาหาร น้ำดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน การเฝ้าระวัง เพื่อใช้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พวกเราบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคน ขอให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และมีความสุขสมหวังทุกประการ

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.