โครงการพี่เยี่ยมน้อง ครั้งที่ 1

โครงการพี่เยี่ยมน้อง ครั้งที่ 1

โครงการพี่เยี่ยมน้อง ครั้งที่ 1 พร้อมให้การต้อนรับคณาจารย์จากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอก- แห่งประเทศไทย
เพื่อลดปัญหาร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการที่ดีสำหรับประชาชน สร้างสัมพันธภาพที่ดีเชื่อมโยงอย่างเป็นเครือข่าย
สร้างความสมานฉันท์ สามัคคี ส่งผลให้ประชาชนได้รับการรักษาที่ดีในที่สุด
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม นางพิม ชั้น 9 อาคารอำนวยการ

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.