ประมวลภาพ Sterring Round

ประมวลภาพ Sterring Round

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
นายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน
ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ยังหน่วยงานต่าง ๆ ดูแลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ปรับปรุง พัฒนา และประเมินอาคาร
รวมถึงสภาพแวดล้อมของสถานบริการ สําหรับแผนกผู้ป่วยนอก และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงหอผู้ป่วยใน อีกทั้งได้ติดตามปัญหาและ อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.