ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 6 อัตรา

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.