ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 39 อัตรา 11 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 39 อัตรา 11 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบบบัติการฉุกเฉินการแพทย์), นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, นักเทคนิคการแพทย์, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, พนักงานบริการ, พนักงานประจำห้องทดลอง, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเกษตรพื้นฐาน

เอกสาร : Download

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.