ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) จำนวน 8 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) , นักเทคนิคการแพทย์ , เจ้าพนักงานเภสัชกรรม , พนักงานบริการ , พนักงานประจำห้องทดลอง , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานเกษตรพื้นฐาน

เอกสาร : Download

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.