ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพทางวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมชุดเครื่องมือผ่าตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก พร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพทางวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมชุดเครื่องมือผ่าตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก พร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
29082023-C

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.