ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 40 อัตรา 14 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 40 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, นักวิชาการการเงินและบัญชี, นักจิตวิทยาคลินิก, นักจิตวิทยา, นักกายภาพบำบัด, พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล), เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานประกอบอาหาร, พนักงานบริการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประจำห้องยา

เอกสาร : Download
hr-15092023

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.