ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 5 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา , ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา , ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี , ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา , ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

เอกสาร : Download
20230922_n_h_1_1

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.