ประกาศ ชี้แจงรายละเอียด สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้ากำลังอุบัติเหตุ 7 ชั้น รพ.เจ้าพระยายมราช

>ประกาศ ชี้แจงรายละเอียด สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้ากำลังอุบัติเหตุ 7 ชั้น รพ.เจ้าพระยายมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
26092023-A

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.