ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Total Knee Fixed Bearing) แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 160 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Total Knee Fixed Bearing) แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 160 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
04102023-D

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.