ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 5 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเปล และพนักงานบริการ

เอกสาร : Download
20231108_n_h_1_1

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.