(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า 2 ชั้น แบบก้าน Long Stem ประกอบด้วย ก้านสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก (Cementless Stem) หัวสะโพกเทียม (Femoral Head) หัวไบโพล่าชนิด 2 ชั้น (Bipolar Cup)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า 2 ชั้น แบบก้าน Long Stem ประกอบด้วย ก้านสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก (Cementless Stem) หัวสะโพกเทียม (Femoral Head) หัวไบโพล่าชนิด 2 ชั้น (Bipolar Cup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
09112023-C

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.