ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 อัตรา 5 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ ,นักจิตวิทยา ,นักวิชาการการเงินและบัญชี ,นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานประจำห้องยา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 อัตรา 5 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ ,นักจิตวิทยา ,นักวิชาการการเงินและบัญชี ,นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานประจำห้องยา)

เอกสาร : Download
hr-05012024

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.