(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด พร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด พร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
27032024-B

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.