ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก , นักเทคนิคการแพทย์ , นักรังสีการแพทย์ , นักวิชาการสาธารณสุข , นักกายอุปกรณ์ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ ผู้ช่วยพยาบาล)

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก , นักเทคนิคการแพทย์ , นักรังสีการแพทย์ , นักวิชาการสาธารณสุข , นักกายอุปกรณ์ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ ผู้ช่วยพยาบาล)

เอกสาร : Download
16052024- B

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.