รับบริจาค จากคุณแม่กันยา ศรีเหรา บริจาคเงินเพื่อซื้อรถเข็นนอนสำหรับผู้ป่วยผู้ป่วย จำนวน 2 คัน

รับบริจาค จากคุณประเสริฐ คุณทรรศนีย์ ลิ้มกอบฤทธิ์

บริจาคเงินเพื่อซื้อรถเข็นนอนสำหรับผู้ป่วยผู้ป่วย จำนวน 2 คัน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.