งานแถลงข่าว เปิดศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

งานแถลงข่าว เปิดศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

โดยท่านนายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) พร้อมด้วยนายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี) นายภูสิต สมจิตต์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี) และนายแพทย์พงษ์นริทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้(อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริการโรงพยาบาลฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่าน
ณ อาคารศูนย์โรคหัวใจ6ชั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.