รับบริจาค จากคุณจรินทร์ รัตนชีวิน จำนวนเงิน 860,000 บาท

รับบริจาค จากคุณจรินทร์ รัตนชีวิน จำนวนเงิน 860,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือห้องผ่าตัด เป็นจำนวนเงิน 860,000 บาท โดยมีนพ.ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ รองผู้อำนวยการด้านบริการด่านหน้า และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องผ่าตัด ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.