ประชุมคณะกรรมการเวชระเบียน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ประชุมคณะกรรมการเวชระเบียน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

โดยมี นพ.จิรภัทร กัลยาณพจน์พร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น10 อาคารอำนวยการ เวลา 9.00-12.00น. ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.