รับบริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติจากคุณเดือนเพ็ญ คุณศรันยา เดียววัฒนวิวัฒน์ จำนวน 2 เครื่อง

รับบริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติจากคุณเดือนเพ็ญ คุณศรันยา เดียววัฒนวิวัฒน์ จำนวน 2 เครื่อง

รับบริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติจากคุณเดือนเพ็ญ คุณศรันยา เดียววัฒนวิวัฒน์ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 100,000บาท ให้ไว้กับตึกอายุรกรรมหญิง น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.