รับบริจาคเงินจาก มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา จำนวนเงิน 300,000 บาท

รับบริจาคเงินจาก มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดย ท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้โอกาสมาเยี่ยมและมอบเงินในครั้งนี้
โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น1 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.