รับบริจาคเงินจากกำนัน จันทร์สุวรรณ และครอบครัว จำนวนเงิน 200,000 บาท

รับบริจาคเงินจากกำนัน จันทร์สุวรรณ และครอบครัว จำนวนเงิน 200,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอำนวยการชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.