รับบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงจาก สจ.ภูวฤณ ภูริธรจินดา และคุณบุญธรรม คุณสุภาพ อาทรธรรมคุณ จำนวน 1 เครื่อง

รับบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงจาก สจ.ภูวฤณ ภูริธรจินดา และคุณบุญธรรม คุณสุภาพ อาทรธรรมคุณ จำนวน 1 เครื่อง

บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาทให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอำนวยการชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.