รับบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงจาก คุณสมชาย คุณรัชนี สุจิตต์ จำนวน 1 เครื่อง

รับบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงจาก คุณสมชาย คุณรัชนี สุจิตต์ จำนวน 1 เครื่อง

บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาทให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ปั๋มหลักเมืองถาวรพาณิชย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.