ภาพกิจกรรมยมราช / กิจกรรมชมรมจริยธรรม


ผู้บริจาค เดือนสิงหาคม 2561

ผู้บริจาค เดือนสิงหาคม 2561 มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ


1 19 20 21
buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.