หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับบุคลากร

พัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

KM

การรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

Slider
31/05/2566 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw
31/05/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก
31/05/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์
31/05/2566 ประกาศประกวดราคา กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจแบบวีดิทัศน์ ชนิดโค้งงอได้ แบบไฟเบอร์ออฟติคพร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ จำนวน 1 เครื่อง
30/05/2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง
30/05/2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง
30/05/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ
29/05/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการซัก อบ รัดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
29/05/2566 ประกาศประกวดราคา เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว
29/05/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทอาหารสดอาหารแห้ง จำนวน 7 หมวด
30/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
25/05/2566 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 106 อัตรา 12 ตำแหน่ง
25/05/2566 ประกาศรับสมัคร เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง
24/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานเก็บเอกสาร
18/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 6 อัตรา
18/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
09/05/2566 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 6 อัตรา
21/04/2566 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
10/04/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
16/03/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
23/01/2566 ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านอาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
25/10/2565 ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
09/08/2565 ประกาศรับสมัคร ผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ครั้งที่ 2)
18/07/2565 ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช พ.ศ.2565
01/07/2565 ประกาศรับสมัคร ผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
01/12/2564 บทความ “ข้อมูลข่าวสารทางราชการ”
22/12/2563 คู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
17/12/2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
31/08/2563 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
20/01/2563 เอกสาร การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


        นพ.อิทธิพล     จรัสโอฬาร

 


 

"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

 

ติดต่อสอบถามได้ที่…

โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000
Mail : gm@yrh.moph.go.th

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.