หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับบุคลากร

พัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

KM

การรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร

บุคลากร/พัสดุ

คลังปีงบประมาณ2566

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
24/05/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
24/05/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในโพรงจมูกระบบวิดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด
24/05/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร จำนวน 3 รายการ
24/05/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทผักปลอดสารพิษ จำนวน 96 รายการ
24/05/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทอาหารสดอาหารแห้ง จำนวน 7 หมวด
24/05/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw
23/05/2567 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางสูตินรีเวชผ่านทางช่องท้องผ่านกล้อง
23/05/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งลิฟต์อาคาร 100 เตียง
23/05/2567 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ
23/05/2567 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจตาส่วนหน้าพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
16/05/2567 ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตหแหน่ง 14 อัตรา (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก , นักเทคนิคการแพทย์ , นักรังสีการแพทย์ , นักวิชาการสาธารณสุข , นักกายอุปกรณ์ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ ผู้ช่วยพยาบาล)
16/05/2567 ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา (พยาบาลวิชาชีพ , พนง.ประกอบอาหาร , พนง.ขับรถยนต์ , พนง.ช่วยเหลือคนไข้ และ พนง.เปล)
02/05/2567 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
24/04/2567 ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
29/03/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อเจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 52 อัตรา
28/03/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา (นักโภชนาการ , พนักงานประกอบอาหาร , พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานเกษตรพื้นฐาน , พนักงานเปล , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ)
20/03/2567 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
19/03/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา (นักโภชนาการ , พนักงานประกอบอาหาร , พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานเกษตรพื้นฐาน , พนักงานเปล , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ)
19/03/2567 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งงพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา
13/03/2567 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 52 อัตรา
04/03/2567 ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศภายใน
23/01/2566 ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านอาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
25/10/2565 ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
09/08/2565 ประกาศรับสมัคร ผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ครั้งที่ 2)
18/07/2565 ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช พ.ศ.2565
01/12/2564 บทความ “ข้อมูลข่าวสารทางราชการ”
20/01/2563 เอกสาร การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09/01/2563 แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปีงบประมาณ 2563

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


        นพ.อิทธิพล     จรัสโอฬาร

 


 

"บริการดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

เป็นศูนย์การแพทย์คุณภาพคู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำ ระดับประเทศ ในปี 2570

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

 

ติดต่อสอบถามได้ที่…

โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000
Mail : gm@yrh.moph.go.th

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.