ข่าว-ประชาสัมพันธ์

04/09/2561 ตารางแสดงวงเงิน รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล และเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง 1 เครื่อง
28/08/2561 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริการแบบ SmartHospital ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28/08/2561 เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ SmartHospital
24/08/2561 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (P61080001871)
24/08/2561 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (P61080033832)
24/08/2561 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (P61020018104)
23/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป)
23/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล และเครื่องมือตรวจหัวใจสมอง และพยุงชีพชั้นสูง
23/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
20/08/2561 ตารางแสดงวงเงิน ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริการแบบ Smart Hospital
1 38 39 40 41 42 45

กิจกรรม

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสาร