หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับบุคลากร

พัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

KM

การรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
06/12/2565 ประกาศประกวดราคา วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทผักปลอดสารพิษ จำนวน 80 รายการ
02/12/2565 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูงแบบซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง
02/12/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ ในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง จำนวน 1 ชุด
30/11/2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
29/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยเอกซเรย์ปอด T-Rex ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2565 ยกเลิกเอกสารและประกาศประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Limaprost 5 mcg tablet, 1 tablet (เลข GPU : 1052976) จำนวน 1 รายการ
22/11/2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทอาหารสดอาหารแห้ง จำนวน 7 หมวด
22/11/2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทอาหารสดอาหารแห้ง จำนวน 7 หมวด
22/11/2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Limaprost 5 mcg. tablet, 1 tablet (เลข GPU : 1052976) จำนวน 1 รายการ
22/11/2565 ประกาศและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Limaprost 5 mcg. tablet, 1 tablet (เลข GPU : 1052976) จำนวน 1 รายการ
28/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ / ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)
28/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
23/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานประจำห้องยา
17/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน), นักวิชาการสาธารณสุข, นักเทคนิคการแพทย์, นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย, นายช่างเทคนิค (โยธา), พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานบริการ (คนงาน), พนักงานบริการ (รปภ.)
17/11/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
14/11/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการสาธารณสุข
14/11/2565 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , นักเทคนิคการแพทย์ , เภสัชกร , นักจัดการงานทั่วไป , นักรังสีการแพทย์ , นักโภชนาการ
11/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , นักทรัพยากรบุคคล
08/11/2565 แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ,นวก.คอมพิวเตอร์ ,จพง.การเงินและบัญชี และพนง.ประจำห้องยา
01/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) จำนวน 17 ตำแหน่ง 51 อัตรา
25/10/2565 ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
09/08/2565 ประกาศรับสมัคร ผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ครั้งที่ 2)
18/07/2565 ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช พ.ศ.2565
01/07/2565 ประกาศรับสมัคร ผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
01/12/2564 บทความ “ข้อมูลข่าวสารทางราชการ”
22/12/2563 คู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
17/12/2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
31/08/2563 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
20/01/2563 เอกสาร การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09/01/2563 แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปีงบประมาณ 2563

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


        นพ.อิทธิพล     จรัสโอฬาร

 


 

"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

 

ติดต่อสอบถามได้ที่…

โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000
Mail : gm@yrh.moph.go.th

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.