ผู้บริจาค

รับบริจาค จากกำนันดิน  จันทร์สุวรรณ จำนวนเงิน 200,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องผลิตอ๊อกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมีนพ.อนุพันธ์ หวลบุตตา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562


รับบริจาค จากคณะผู้ปฎิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว จำนวนเงิน 100,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่ออุทิศให้นายวรรณชัย ไล้ฉิม และนางเสริมสุข กนกนาค โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 


1 3 4 5 6 7
buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.