ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
หน้าแรก >> งานพัสดุและงานบำรุง >> ITA
เรื่อง จำนวน ประเภท วันที่ลงประกาศ Download
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก 1 รายการ ประกาศ 24/05/2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ 1 รายการ ประกาศ 23/05/2561
คู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 1 รายการ ประกาศ 22/05/2561
สรุปข้อร้องเรียนปี 2561 1 รายการ ประกาศ 22/05/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการชั้น 1 รายการ ประกาศ 18/05/2561
กลุ่ม " รักยมราช " โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 1 รายการ ประกาศ 18/05/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ 1 รายการ ประกาศ 18/05/2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง(จัดซื้อตลับหมึก canon LBP6000 (325) และหมึกคอมพิวเตอร์ HO 1006(35A) โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2561 1 รายการ ประกาศ 17/05/2561
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก (17/05/2018) 1 รายการ ประกาศ 17/05/2561
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 1 รายการ ประกาศ 16/05/2561
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ 1 รายการ ประกาศ 15/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1 รายการ ประกาศ 11/05/2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก 1 รายการ ประกาศ 10/05/2561
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอำนวยการชั้น 10 1 รายการ ประกาศ 09/05/2561
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง ประกาศ 08/05/2561
ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด2ไก จะำนวน 20 เตียง 1 รายการ ประกาศ 08/05/2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม และเครื่องมือรักษาด้วยคลื่นกระแทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 รายการ ประกาศ 02/05/2561
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย 1 รายการ ประกาศ 30/04/2561
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 1 รายการ ประกาศ 23/04/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 1 รายการ ประกาศ 11/04/2561
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม และเครื่องมือรักษาด้วยคลื่นกระแทก 1 รายการ ประกาศ 05/04/2561
ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาซื้อ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย 1 รายการ ประกาศ 03/04/2561
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาปรับปรุง ระบบหัวจ่ายออกซิเจน และสูญญากาศทางการแพทย์ อาคารออโธปิดิกส์ 1 รายการ ประกาศ 03/04/2561
ประกวดราคาซื้อ เครื่องเจาะกระดูกด้วยแรงลม (Compact Air drive) พร้อมหัว Quick Coupling ,หัว DHS/DCS Triple Reamer และหัว Chuck and Key 1 รายการ ประกาศ 02/04/2561
คำประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) 1 รายการ ประกาศ 29/03/2561
แบบรายงานเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 1 รายการ จัดซื้อ จัดจ้าง 27/07/2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาล 1 รายการ จัดซื้อ จัดจ้าง 26/07/2560