ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะภายนอกร่างกาย แบบเคลื่อนที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะภายนอกร่างกาย แบบเคลื่อนที่จำนวน 1 ระบบ

เอกสาร : Download

14012019-1